belfertil

BELFertil is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van minerale meststoffen en biostimulanten

Onze leden leveren essentiële voedingsstoffen voor de optimale ontwikkeling van gewassen. Zo beschikt iedereen over voldoende voedsel van hoge kwaliteit. We streven naar onderzoek en innovatie, en we begeleiden landbouwers voor een veilig, duurzaam en efficiënt gebruik van meststoffen en biostimulanten.

belfertil.be Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op LinkedIn
belplant

Belplant is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming

We willen vertrouwen bouwen in veilige en duurzame oplossingen voor gewasbescherming om betaalbaar voedsel van goede kwaliteit te produceren met zo weinig mogelijk verlies en een minimale ecologische voetafdruk. Wetenschap dient hier als fundament voor het beleid.

belplant.be Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op LinkedIn

België is de grootste exporteur ter wereld van aardappelproducten.

Daarom sloegen Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Belgapom, Boerenbond, Fiwap en Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) de handen in elkaar en richtten ze Belpotato.be vzw op, de brancheorganisatie voor de Belgische aardappelketen.

belpotato.be

CBB

CBB (Confederatie van de Belgische Bietenplanters) werd opgericht in 1965 en is de officiële beroepsorganisatie voor meer dan 8.200 Belgische bietenplanters.

CBB.be
fegra

Fegra

FEGRA, de federatie van de Belgische Graanhandelaars, is ontstaan in 2018 toen drie gevestigde federaties (SYNAGRA en IMEXGRA, actief op nationaal en internationaal vlak in de graansector, en de Brusselse Handelsbeurscommissie) hun krachten bundelden.

fegra.be
landbouw-service

Landbouw-Service

De Nationale Centrale Landbouw-Service is de enige erkende beroepsvereniging voor aannemers van land- en tuinbouwwerken, loonsproeiers, handelaars in veevoeders en meststoffen.

agroservice.be
iscal

De Groep Iscal:

Kristalsuiker, poedersuiker, decoratieve korrels…Iscal telt drie sites in de Benelux.

ISCAL.be
handig-in-de-tuin

Handig in de Tuin

100 tips voor een gezonde tuin op handigindetuin.be!

Voor al je vragen over duurzaam en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, bel het gratis nummer 0800/62 604!

Volg ons op facebook
tiense-suikerraffinaderij

Tiense Suikerraffinaderij

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische suikerbiet: een succeshuwelijk dat al decennia standhoudt. Het grootste deel van de suiker die we produceren, halen we uit lokale suikerbieten.

tiensesuikerraffinaderij.com
seedbel

Seed@bel

Seed@bel is de Belgische Federatie van de zaaizaadsector. Seed@bel vertegenwoordigt de ganse Belgische zaaizaadsector in 6 actieve secties, zijnde sectie granen, sectie mais, sectie suikerbieten, sectie groenvoeders, sectie tuinbouwgewassen en sectie Intellectual Property. Deze laatste sectie behartigt de belangen van de kwekers en meer in het bijzonder het dossier  hoevezaad. Seed@bel heeft 25 leden en behartigt de belangen ervan op alle domeinen die hen aanbelangen, zowel nationaal als internationaal.

seed@bel.be
uaw-fwa

UAW/FWA

De Union des Agricultrices Wallonnes (UAW) is een vrouwenbeweging die de belangen van landbouwsters en plattelandsvrouwen promoot en verdedigt.

uniondesagricultriceswallonnes.be
vegaplan

Vegaplan

Vegaplan is een vzw die belast is met de certificering en het beheer van de lastenboeken voor de primaire productie.

vegaplan.be
loading...